Ylakuva

Etusivu Hallitus Osakaskunnat Kalastussääntö Kalastusluvat Tiedotteita Yhteydenotto Linkit Kalastusalueen kartta Kartta alamittavesistä Kartat keskeisimmistä rauhoitusvesistä Kuvia

Inarin kalastusalue


Kalastusluvat

Onkiminen ja pilkkiminen
Onkiminen ja pilkkiminen ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia, joiden harjoittamiseen ei pääsääntöisesti tarvita lupia. Onkimista ja pilkkimistä ei kuitenkaan saa harjoittaa lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa, eikä kohteissa, joissa kalastus on kielletty muun säännöksen tai määräyksen nojalla. Mikäli onkivavassa käytetään heittokalastukseen soveltuvaa kelaa, tarvitaan silloin samat luvat kuin viehekalastukseen.

Viehekalastus
18-64-vuotiaiden viehekalastajien tulee suorittaa valtion kalastuksenhoitomaksu. Sen lisäksi he tarvitsevat joko vesialueen omistajan myöntämän luvan tai vaihtoehtoisesti läänikohtaisen viehekalastusmaksun. Useammalla kuin yhdellä vavalla (kalastajaa kohden) tapahtuvaan vetouisteluun tarvitaan iästä riippumatta vesialueen omistajan lupa. Alle 18-vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet voivat harjoittaa viehekalastusta yhdellä vavalla ilman lupaa. Viehekalastusta ei kuitenkaan saa harjoittaa kaikkialla.

Muut kalastustavat
Muuhun kalastukseen, esim. verkko- tai katiskakalastukseen, tarvitaan aina vesialueen omistajan lupa. Lisäksi 18-64-vuotiaiden on suoritettava valtion kalastuksenhoitomaksu ennen kalastukseen ryhtymistä.

Kalastuksenhoitomaksu
Jokaisen 18-64-vuotiaan, joka harjoittaa muuta kalastusta kuin onkimista tai pilkkimistä, on suoritettava valtion kalastuksenhoitomaksu. Kalastuksenhoitomaksu maksetaan tilille FI4750000121502842

Läänikohtainen viehekalastusmaksu
Läänikohtainen viehekalastusmaksu (Lapin maakunta) oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla ja vieheellä kyseisen läänin alueella. Se ei kuitenkaan oikeuta kalastamaan lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa. Lapin läänin viehekalastusmaksun maksetaan tilille FI7350000121502859

Osakaskuntien vesien kalastusluvat
Osakaskuntien vesiin kalastuslupia myyvät osakaskunnat. Niiden yhteystiedot löytyvät osakaskunnat sivulta.

Valtion vesien kalastusluvat
Valtion vesiin kalastuslupien myyjistä ja hinnoista löytyy tiedot www.eräluvat.fi